Deling av eiendom

Går du med planer om å dele av eiendom? Ta kontakt med oss å vi hjelper deg med gode råd og løsninger.

Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) og tildelt eget matrikkelnummer; dvs. gårdsnummer og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregister og eiendomskart). Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i plan- og bygningsloven(pbl) og matrikkelloven. 

 

Kontakt

Vivos grafisk • byggkonsult
Øvre Smidsrødvei 62B
3120 Nøtterøy
Orgnr. 912243737