Byggesøknad

Før du går i gang med for eksempel å bygge, rive eller grave på din eiendom, må du i de fleste tilfeller ha en tillatelse. Byggereglene er omfattende, og stiller store krav til den som skal søke.

 

Søknad om tillatelse til tiltak, skal i utgangspunktet innsendes for behandling for alle typer tiltak på en eiendom. Enkelte tiltak er helt fritatt fra søknadsplikten, for andre tiltak kan tiltakshaver søke selv – søknad uten ansvarsrett. Kommunene har utarbeidet liste over hvilke tiltak som faller inn under fritak og melding. Dersom tiltaket du ønsker oppført ikke står på listene, er det sannsynligvis søknadspliktig.

 

Vivos har sentralgodkjenning som ansvarlig søker og kan levere komplett byggesøknad for ditt prosjekt. Enten det er enebolig, garasje eller tilbygg.

Søknader

  • Ett trinns søknad

  • Rammesøknad

  • Igangsettelsessøknad

  • Endringssøknad

  • Søknad uten ansvarsrett

Nødvendig grunnlag:

For å hjelpe deg er det nødvendig med noe grunnlag som normalt fåes ved henvendlese til kommunen

  • Reguleringsplan/evt. kommuneplan

  • Reguleringsbestemmelser

  • Naboliste

  • Kopi av matrikkelbrev

Send oss forespørsel på byggesak

Kontakt

Vivos grafisk • byggkonsult
Øvre Smidsrødvei 62B
3120 Nøtterøy
Orgnr. 912243737